Ahli K3 Kimia / Training

Training(Pelatihan) Pada Ahli K3 Kimia

Peserta pelatihan dilatih untuk menjadi kandidat bagi para ahli kimia K3 di tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan peraturan tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja menurut menteri tenaga kerja No.KEP.187/MEN / 1999 TUJUAN Setelah mengikuti pelatihan Ahli K3 Kimia ini, peserta mampu mengetahui […]