Objektif dan Program K3

Objektif dan Program K3

Berdasarkan hasil identifikasi,penilaian dan pengendalian risiko yang telah dilakukan,OHSAS 18001 mensyaratkan untuk meyusun objektif dan program kerja Organisasi harus menetapkan,menjalankan dan memilihara dokumen objektif…

Read More