Loading...

Tugas Cleaning Service Di Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan tempat yang tidak pernah sepi orang silih berganti datang apakah ada pasien yang harus segera mendapatakan pertolongan atau keluarga pasien yang datang menjenguk. Olehnya itu kebersihan rumah...

Check list kebersihan rumah sakit

Checklist Kebersihan Rumah Sakit

yang sangat penting untuk menjaga pasien dari kuman dan zat-zat berbahaya lainnya. Hal hal yang perlu di perhatikan dalam check list kebersihan rumah sakit antara lain adalah: Kamar Mandi Kebersihan...

Tugas dari Seorang Operator Pabrik

Tugas dari Seorang Operator Pabrik

...tertentu atau bidang peralatan. Operator juga bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan yang sedang dilakukan dengan cara yang aman. Adapun tugas tugas dari operator pabrik antara lain adalah – Pengontrolan aliran...

Definisi Cuti Pegawai Menurut Para Ahli

...Pegawai yang bersangkutan mengajukan surat permintaan cuti kepada pejabat yang berwenang. Cuti diberikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapat izin dari kepala BAKN. Lama cuti...

Loading...