Loading...

Training Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit

Training Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit

dan kesehatan kerja yang harus dilaksanakan, seperti perlindungan yang lebih baik terhadap pengolahan limbah,penyakit menenular dan non-menular secara medis, ‘penggunaan peralatan pelindung diri dan sebagainya. Selain pekerja medis Keselamatan dan...

Definisi Cuti Pegawai Menurut Para Ahli

...kepada pegawai negeri sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terus menerus dan berhak atas cuti tersebut selama dua belas hari kerja. Cuti tahunan dapat diambil secara terpisah-pisah dengan...

Hak-hak perwakilan keselamatan kerja

Hak-Hak Perwakilan Keselamatan Kerja

Hak-hak perwakilan keselamatan kerja Hak-hak perwakilan keselamatan kerja meliputi: • Pengenalan upaya-upaya yang mempengaruhi kesehatan dan kewselamatan kerja • Tertib penunjukan penahsehat keselamatan kerja • Tertib penunjukan komandan kebakaran dan...

Pengenalan dan Identifikasi Bahaya di Tempat Kerja

Pengenalan dan Evaluasi Bahaya di Tempat Kerja

...menentukan prioritas dalam mengatasi permasalahan 3. Pengendalian lingkungan kerja Pengendalian lingkungan kerja di maksud untuk mengurangi atau menghilangkan pemajaman terhadap agen yang berbahaya di lingkungan kerja. Kedua tahapan sebelumnya,pengenalan dan...

NEBOSH IGC2 Pengendalian bahaya di tempat kerja

NEBOSH IGC2 Pengendalian bahaya di tempat kerja

NEBOSH IGC2 Pengendalian bahaya di tempat kerja meliputi berbagai aspek di bawah ini: 1 Aktifitas pekerja dan kendaraan – bahaya dan kontrol • Aktifitas pekerja • Gerakan kendaraan 2 Manual...

Loading...